songsook.cpjohnsonm

พี่จอห์นสัน
ก่อนที่จะใช้เทคโนโลยีที่ในเรื่องของความสะดวกในการทำงานด้านเอกสาร ด้านบันเทิง ด้านการติดต่อสื่อสาร และด้านอื่น ๆ ในอดีตเราอาศัยพึ่งพาอุปกรณ์ต่าง ๆ เข้ามาช่วย เช่น การเก็บข้อมูล การสำรองขัอมูล เพราะมันมีอุปกรณ์ไม่หลากหลาย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 ก็เริ่มมีการพัฒนาให้มีการสำรองข้อมูลหรือการใช้โปรแกรมต่าง ๆ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต โดยทาง Google ได้เปิดให้บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาใช้งานได้ฟรีเป็นเจ้าแรก เช่น google docs ดั้งนั้น สิ่งที่สำคัญมันไม่ใช้ "อุปกรณ์" อีกต่อไป เราจะให้ความสำคัญไปที่ Email เพราะมันจะกลายเป็น User Name Accuont เพื่อเข้าไปใช้งานบริการต่าง ๆ เช่น Facebook, Line, Dropbox และอื่น ๆ
การสำรองข้อมูลในอดีตเราต้องอาศัยอุปกรณ์บันทึกขัอมูลภายนอก เช่น Harddisk ภายนอก, USB Drive เป็นต้น เพื่อป้องกันคอมพิวเตอร์พังหรือมีปัญหาต่าง ๆ ในการสำรองข้อมูลผ่านระบบอินเตอร์เน็ตเราก็มีผู้ให้บริการมากมาย ทั้งจ่ายเงินและฟรี บางผู้บริการก็ให้ฟใช้ฟรีในจำนวนจำกัดถ้าเนื้อที่ไม่เพียงพอก็ต้องจ่ายเพิ่มก็มี
เราจะใช้ Email เพื่อลงชื่อเข้าใช้(Log in)ของผู้ให้บริการนั้น ๆ เราจำเป็นต้องมี Email และให้ความสำคัญมันด้วย โดยเพราะรหัสผ่าน (password) เมื่อเราเอา Email ไปสมัครบริการต่าง ๆ บนระบบอินเตอร์เน็ต เช่น Facebook, Line, Instagram, Dropbox, Game ต่าง ๆ และอื่น ๆ หลังจากเราสมัครบริการนั้น ๆ แล้ว ตัว Email ของเราก็จะกลายเป็นสองอย่าง คือ เอาไว้รับส่ง Email ของเรา และ เอาไว้ใช้ Log in บริการต่าง ๆ บนอินเตอร์เน็ต
เพื่อรักษาความปลอดภัย รหัส Email ควรยากและห้ามลืม อีกทั้งต้องแตกต่างจากรหัสที่เราไปสมัครใช้บริการทางอินเตอร์ต่าง ๆ ตัวอย่างเช่น Email ผม คือ parakaew@gmail.com รหัส Emal ของผมคือ ILoveYou(สมมติ) เมื่อผมเอา Email ไปสมัครหรือลงทะเบียนกับ Facebook หรือ Line ผมก็ใช้ Email ผม คือ parakaew@gmail.com จากนั้นรหัสผ่านของ Facebook หรือ Line ผมก็ใช้รหัส WhoLoveMe(สมมติ) ผมจะไม่ใช้รหัสเดียวกับ Email ผมเพื่อรักษาความปลอดภัย ดั้งนั้น
เวลาตัองรหัสผ่านผมก็ต้องรหัสผ่านออกเป็นหมวดหมู่
  1. รหัสหลัก คือ Email ไม่ซ้ำใครอยากกว่าใคร
  2. รหัสเกี่ยวกับบริการด้านบันเทิงทางอินเตอร์เน็ต เช่น Facebook หรือ Line ตั้งรหัสเหมือนกันป้องการลืม แต่ไม่ไปซ้ำกับ Email
  3. รหัสธนาคาร แต่ไม่ไปซ้ำกับ Email
  4. รหัสการสำรองของมูล เช่น Dropbox, iCloud เป็นต้น แต่ไม่ไปซ้ำกับ Email
  5. อื่น ๆ
การให้บริการยบนอินเตอร์เน็ตมีมากมายถ้าเราใช้หลาย Email แล้วมันจะงง ใช้ Email เดียวเหมือนผมจะได้ไม่งงแต่ตั้งรหัสผ่านเป็นหมวดหมู่ ส่วน Email ต่างจาก Gmail (คลิก)
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
การใช้อุปกรณ์ IT ทั่วไป
การใช้งานอุปกรณ์ต่าง ๆ ของ Apple

ปัจจัยที่ทำให้คนไทยอยู่ในออสเตรเลียต้องหางานทำ

1 ทำงานพิเศษ

2 ทำงานเป็นแบบถูกกฏหมาย

3 ทำงานแบบไม่ถูกหมาย

1.การทำงานพิเศษ

1.1 การทำงานนอกเวลาเรียน

1.2 การทำงานเสริมเพื่อเลี้ยงครอบครัว

1.1 การทำงานพิเศษนอกเวลาเรียน
คนไทยที่มาเรียนออสเตรเลียมีหลายสาเหตุที่ต้องทำงานนอกเวลาเรียน

1.1.1 เพื่อเก็บเงินไปเที่ยว

1.1.2 ฐานะทางบ้านไม่ค่อยจะสนับสนุนการเรียนต่อต่างประเทศจึงต้องหาเงินค่าเทอม ค่าบ้าน ค่าต่าง ๆ ด้วยตัวอง

1.1.3 เพื่อสะสมอายุการทำงานหลังเรียนจบจะได้สมัครทำงานต่อหลังจากที่เรียนจบให้เป็นแบบถูกกฏหมาย

1.1.4 หาประสบการณ์ใหม่ ๆ เพื่อนำกลับไปพัฒนาอาชีพตัวเองที่เมืองไทย

1.2 การทำงานเสริมเพื่อเลี้ยงครอบครัว

การเข้ามาทำงานที่ออสเตรเลียค่อนข้างจะขอวีซ่าทำงานยากสำหรับคนไทย หลายคนจึงใช้วีธีการอาศัยวีซ่านักเรียนเพื่อเข้ามาทำงาน ถ้าใครมาเป็นคู่ก็จะหาเงินได้มากกว่าคนที่มาคนเดียว เพราะให้อีกคนหนึ่งมีหน้าที่เรียนและทำงานนิดหน่อยส่วนอีกคนหนึ่งทำงานให้เต็มที่ บางคนก็อาศัยแต่งงานกับคนออสเตรเลียเพื่อให้เป็นคนออสเตรเลียและจะได้หางานหรือทำงานได้เต็มที่

2. ทำงานเป็นแบบถูกกฏหมาย

หลายคนเมื่อได้มาเรียนที่ออสเตรเลีย โดยเฉพาะคนที่เคยทำงานจากเมืองไทยหลาย ๆ ที่มาก่อนก็จะเห็นว่ามันมีหลายปัจจัยที่ควรจะทำงานที่นี้ต่อหลังจากเรียนภาษาจบหรือเรียนในสิ่งที่ตนเองเรียนจบ แต่ปัจจัยที่จะทำให้สามารถอยู่ต่อได้มีหลายกรณี
2.1 ใช้ความสามารถ

2.1.1 ต้องหาหน่วยงานจ้างเราแบบถูกกฏหมาย

2.1.2 ใช้คุณสมบัติของตัวเองโดยดูข้อมูลว่าแต่ละสาขาวิชาชีพที่ออสเตรเลียขาดแคลน โดยไม่จำเป็นต้องหาหน่วยงานต่าง ๆ มาจากเรา แต่เราต้องมีประสบการณ์ด้านนั้นอย่างน้อย 5 ปี

2.2 ใช้วีธีแต่งงาน

2.2.1 แต่งงานด้วยความรัก

2.2.2 จ้างให้แต่งงาน

3.การทำงานแบบไม่ถูกกฏหมาย

ส่วนใหญ่ใครที่อยู่ประเด็นข้อหนึ่งแล้วอยากทำงานต่อ แต่วีซ่าหมด เพราะ ต่อวีซ่าไม่ได้ หรือทำวีซ่าใหม่ไม่ผ่าน ก็ต้องอยู่แบบหลบๆซ่อนๆ ซึ่งจะมีศัพท์ที่เรียกว่า อยู่แบบ "ผี"

ชื่อ นายส่งสุข ประแก้ว

ชื่อเล่น จอห์นสัน

Email: parakaew@gmail.com

การศึกษา

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2004-2008 : ปริญญาโท วท.ม.(วิทยาการคอมพิวเตอร์)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
2000-2003 : ปริญญาตรี ค.บ.(คอมพิวเตอร์ศึกษา)
1995-1999 : ปริญญาตรี ค.บ.(คณิตศาสตร์)

ประวัติการทำงาน

2009 - 2012 : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน (อาจารย์)
2007 - 2009 : โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน(ข้าราชการครู)
2005 - 2007 : โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน(ข้าราชการครู)
2004 - 2005 : โรงเรียนมหาถัยศึกษาเลย อ.เมืองเลย จ.เลย(ครู)
2002 - 2004 : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย วิทยาลัยบัณฑิต(นักวิชาการ)
1999 - 2002 : โรงเรียนพระปริยัติธรรมศรีจันทร์วิทยา อ.เมืองเลย จ.เลย(ครู)
1999 - 1999 : วิทยาการอาชีพ ด้านซ้าย อ.ด้านซ้าย จ.เลย(ครู)
1999 - 1999 : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ฝ่ายวิชาการ(เจ้าหน้าที่)

ทักษะ

- Programming Languages are PHP Languages, HTML, SQL, CSS, JavaScript, Visual Basic, C and Java.
- Able make software applications using iOS and Android Operating System.
- Computer Network Systems
- Operating System about Windows, OS X, iOS, Linux and Android.
- Mathematics for research about computer science.
- Statistics for research about computer science.

งานวิจัยที่เคยทำ

- Kernel Fuzzy Radial Basis Function Network Classifiers.
- Fuzzy Kernel Hyperball Perceptron Classifiers.

งานวิจัยที่สนใจ

- Fuzzy logics
- Artificial Neural Network
- Decision Support System
- Pattern Recognition
- Evolutionary Computation
- Robotics and Automation
- Natural Language Processing